داوری

خانم دکتر لیلا طباطبایی فارغ التحصیل رشته مدیریت کارآفرینی،کارشناس و پژوهشگر حوزه کسب و کار است؛

که تاکنون داوری رویدادهای کارآفرینی بسیاری را در سراسر کشور به انجام رسانده است.

جهت دعوت از خانم دکتر لیلاطباطبایی برای داوری رویداد کارآفرینی سازمان خود لطفا پیغام بگذارید.